Bestyrelsen

Spifos bestyrelse består af 5 medlemmer:

  • 1 medlem udpeges ved stiftelsen. Dette medlem er selvsupplerende
  • 2 medlemmer udpeges af SPIA
  • 2 medlemmer vælges af medlemmerne på årsmødet

Bestyrelsesmedlemmer sidder i en periode af 4 år

Nuværende bestyrelsesmedlemmer:

  • Formand Denice Valentin, valgt på årsmødet 2019
  • Næstformand Jette Saltoft, valgt på årsmødet 2016
  • Annette Louise Foltmann, udpeget af stifteren 2015
  • Torben Jensen, udpeget af SPIA 2015
  • Morten Kyst, udpeget af SPIA 2017
  • Marianne Lundberg, suppleant, valgt på årsmødet 2019
  • Christel Agerbek, suppleant, valgt på årsmødet 2019

Vedtægt SPIFO (2)