Se vores nyhedsbrev “Spi-NYT” nr. 1-2021

SPIA`s og Spifo`s elektroniske nyhedsbrev “Spi-NYT” nr. 1-2021 er udkommet!

Læs/download nyhedsbrevet her: Spi-NYT – nr. 1-2021

Udgivet i Ikke kategoriseret

Støt borgerforslag om at bevare de private daginstitutioner

Spifo`s formand, Denice Valentin, opfordrer på hendes egne og Spifo`s vegne, så mange som muligt til at støtte dette borgerforslag, og skriver:

“Jeg er medstifter af dette borgerforslag, med håbet om at de private institutioner bevares i deres nuværende form, og det bliver muligt at oprette nye i fremtiden.

Hvis det udelukkende bliver muligt at oprette selvejende institutioner i fremtiden, er det usandsynligt at der kommer flere ikke-kommunale institutioner pga. manglende finansiering, og der vil derfor f.eks. ikke komme nye Steinerinstitutioner, trods kæmpe efterspørgsel og lange ventelister.

Link til borgerforslaget:

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-07149&fbclid=IwAR0WRoB0KaCidAd9uQ0n_nDXS5DwLpWSwM0iLMNK_-gSMIW-c1Ntx4lbGRY 

Skriv under og del med alle dem, der også støtter op om retten til mangfoldighed, nærvær, gode normeringer, små børnehuse og dét tilbud, som passer til det enkelte barn.”

Kærlig hilsen

Denice Valentin, Spifo og

Leder af Aurora Børnehus

Nordahl Griegs Vej 98, 2860 Søborg

Telefon: 61781654

auroraboernehus.dk

auroraboernehus@gmail.com

 

Udgivet i Ikke kategoriseret

”Vi skal respektere børns sorg, men ikke acceptere den”

Alle børn og voksne oplever sorg forskelligt på forskellige tidspunkter i livet. Nogle oplever først sorg sent i livet, hvor det måske føles mere naturligt, mens nogle børn skal håndtere det tidligt i barndommen.

Det kan daginstitutioner med et godt sorgberedskab hjælpe med til.

I Rudolf Steiner-børnehaven Kastaniehuset i Vanløse har børnehaveleder Charlotte Ponsaing den
nødvendige erfaring, der skal til for at håndtere små børn, der sørger over f.eks. en forælder, der er
alvorligt syg eller gået bort alt for tidligt.

SPIA`s nyhedsbrev Spi-NYT har interviewet Charlotte  Ponsaing. Læs interviewet her: Interview med børnehaveleder Charlotte Ponsaing om børn og sorg

 

Udgivet i Ikke kategoriseret, Nyheder

Støt Facebookgruppen ”Vi elsker private daginstitutioner”

Spifo støtter kampen for, at der fortsat skal kunne oprettes privatejede daginstitutioner

Regeringen har med sine støttepartier aftalt, at nye privatinstitutioner fremover skal være organiseret som selvejende institutioner, og dermed ”non-profit”.

For de eksisterende privatejede daginstitutioner vil der blive lavet en “nænsom” overgangsordning, hvor de fremadrettet kan vælge at blive omdannet til selvejende institutioner eller ændre deres vedtægt, og underlægge sig nye vilkår og et tilsyn, der forhindrer udtræk af overskud.

Dette har medført en lavine af protester fra privatejede institutioners side, hvor argumenterne er, at ændringen vil betyde store eksistentielle problemer for de eksisterende privatejede institutioner og reelt fjerne grundlaget for, at der kan etableres nye græsrodsprægede og forskellige små daginstitutioner, som ellers er i meget høj kurs blandt forældre. En af udfordringerne er, at det fremover vil være nærmest umuligt at låne penge til etablering af en ny privatinstitution.

Senest er der blevet dannet en gruppe på Facebook; ”Vi elsker private daginstitutioner”

SPIFO opfordrer til, at så mange af vore medlemmer som muligt støtter sagen og melder sig ind i gruppen og deler de mange gode historier i gruppen. Det kan du gøre via dette link:

Vi elsker private daginstitutioner

Spifo´s formand, Denice Valentin, der ejer og er leder af Aurora Børnehus i Gladsaxe er en af de meget aktive ildsjæle i kampen for en fremtid for privatejede daginstitutioner. I Facebookgruppen ”Vi elsker private institutioner” kan du læse Denice´s historie og opfordringer.

Denice giver her på egne, og Spifo`s, vegne en lille update om den verserende kamp for de private daginstitutioners fremtid:

  • Flere af de borgerlige partier arbejder for vores sag i Folketinget
  • Mange af de øvrige aktører (Danske Erhverv, Dansk Industri og de øvrige paraplyorganisationer) deltager aktivt i kampen for de private institutioners fremtid.
  • Alternativet har formuleret et oplæg til de politiske forhandlinger baseret på vores argumenter
  • Merkur Bank har udarbejdet et dokument, vi kan bruge for at dokumentere besværligheden ved at opnå låntagning til oprettelse af selvejende privatinstitutioner.
  • Enhedslisten erkender, at det kun er 3,6% af de private daginstitutioner, der tager overskud ud (hvilket jo i sig selv gør det absurd at ville forbyde alle privatejede institutioner fremadrettet).
  • Jacob Mark fra SF har på en henvendelse til Folketinget svaret, at han vil se nærmere på, hvordan det bliver muligt økonomisk at starte selvejende institutioner i fremtiden.
  • Der er god debat i den radikale debatgruppe, hvor de fleste har samme synspunkt, som os. Dog er der ingen, der officielt har meldt ud, hvorfor de radikale har ændret mening, siden 2014, hvor Enhedslisten også ville af med de private aktører.

Denice og Spifo fortsætter sammen med områdets øvrige aktører kampen, og vi håber I vil støtte op!

Bedste hilsner

Morten Kyst, seniorkonsulent i Spifo

 

Udgivet i Ikke kategoriseret

Rammeaftale mellem Ofir og Spifo – find de jobsøgere, der ikke finder jer

Få ting kommer af sig selv. De rigtige ansøgninger er sjældent en af dem. I dag er klassisk jobannoncering ofte ikke tilstrækkeligt, for langt de fleste søger ikke aktivt job. De finder ikke jer, så I må finde dem.

Derfor har SPIA og Spifo med Ofir lavet en rammeaftale, med en særlig rabataftale, hvor I som medlem tilbydes målrettet jobannoncering i et bredt udvalg af digitale og sociale medier.

Rabatter til SPIA & SPIFO medlemmer:

Pakke:                   normalpris:  SPIA & SPIFO Pris:  Rabat:
– Minimum pakke           1.995,-               1.495,-              25%
– Medium pakke             2.995,-               2.696,-             10%
– Premium pakke           4.495,-                4.096,-             10%
– Premium+pakke          6.995,-                6.296,-             10%

Læs mere om pakkerne og medierne her: Mediepakker hos Ofir -rabatter for institutioner i SPIA og Spifo

Skal du til at slå et nyt job op? Så læs her, hvordan du gør: Rammeaftale med Ofir – SPIA og SPIFO

HUSK: For at få rabatten skal du, når du mailer til Ofir, skrive at du/I er en del af rammeaftalen for SPIA & SPIFO.

Har du brug for hjælp til at slå jeres jobannonce op på Ofir, er du velkommen til at skrive til vores kontaktperson i Ofir: David André-Vidojevic, Key Account Manager,  dv@ofirjob.dk, så gør Ofir det for dig.

Tilbud om ansøgersite og ansøgerliste

Endvidere får hvert medlem mulighed for at få et gratis system til håndtering af jeres ansøgninger.
Ofir har udviklet en platform, som kaldes et ansøgersite. Et ansøgersite er designet til at vise kandidaten, hvordan det er at arbejde hos jer. Et ansøgersite giver gennemsnitligt 25% flere ansøgninger. Derudover har Ofir indbygget et modul til dig, således du nemt kan håndtere alle ansøgninger på en GDPR-venlig måde.

Indeholder:
• Opsætning og tilpasning af ansøgersitet, så det matcher jeres virksomhedsidentitet.
• Gratis system til håndtering af ansøgninger.
• GDPR sikkerhed.
• Flere admin-brugere uden beregning, så alle afdelinger kan logge ind.

Ansøgersitet vil være gratis for altid og I kan nemt købe annoncepakker hos Ofir igennem jeres site.

Se et eksempel på et ansøgersite her: https://hedehuset.ofir.com

Alle priser er ex. moms.

Udgivet i Ikke kategoriseret

Årets sidste udgave af vores nyhedsbrev “Spi-NYT”

Vores elektroniske nyhedsbrev “Spi-NYT”, nr. 4-2020, er udkommet.

Læs det hér: Spi-NYT – nr. 4-2020

Udgivet i Ikke kategoriseret

Nyhedsbrevet Spi-NYT, nr. 3-2020 er udkommet

Vores elektroniske nyhedsbrev “Spi-NYT”, nr. 3-2020, er udkommet.

Læs det hér: Spi-NYT – nr. 3-2020

Udgivet i Ikke kategoriseret

Konference: FRITIDSPÆDAGOGIK OG DEN FRIE TANKE – HVOR ER VI PÅ VEJ HEN?

Dato og tidsplan: Konferencen er  UDSAT til den 11. februar 2021
på Københavns Professionshøjskole fra 9.00.-15.30

Konferencen, som Spifo er medarrangør af i samarbejde med 9 andre organisationer, stiller skarpt på fastholdelse af fritidspædagogikken i børns fritidsrum.

Det gør vi ved at give blik på og nuancering af, hvorfor fritidspædagogikken er til gavn for alle børn og giver dem mulighed for at øve sig i elementer som at være deltagende, være kritiske og være i fællesskaber.

Samlet skal oplæg og drøftelser bidrage til at sætte fritidspædagogikken på den politiske dagsorden – så den del af børn og unges liv prioriteres og værnes om.

Se program for konferencen: Program-Fritidspædagogik

Tilmelding foretages her: https://org.bupl.dk/web/web040.nsf/tilmeldx?openform&kid=494

 

Udgivet i Ikke kategoriseret

Det elektroniske nyhedsbrev Spi-NYT, nr. 2-2020 er udkommet

Vores elektroniske nyhedsbrev “Spi-NYT”, nr. 2-2020, er udkommet.

Læs det hér Spi-NYT – nr. 2-2020

Udgivet i Ikke kategoriseret

SPIFO holdt Årsmøde den 11-6-2020

På trods af Coronakrisen havde Spifo indkaldt til et fysisk Årsmøde i Vanløse den 11/6-20, hvor jo forsamlingsforbuddet var hævet til 50 personer. Af hensyn til situationen med Covid-19 havde vi iår betinget forudgående tilmelding pr. e-mail. Det viste sig, at der blandt medlemmerne ikke var interesse for eller tid til at tilmelde sig mødet, men Spifo`s bestyrelse valgte på trods af dette at gennemføre  Årsmødet, som så kun havde deltagelse af bestyrelsen.

Nye vedtægter

På Årsmøde fremlagde bestyrelsen et forslag til nye Vedtægter for Spifo, som skulle cementere, at Spifo er en almennyttig organisation og medvirke til en øget demokratisering af foreningen.  Vedtægtsforslaget blev enstemmigt vedtaget – og vil senere være tilgængeligt på Spifo`s hjemmeside.

Nyt bestyrelsesmedlem

Som følge af vedtægtsændringen er bestyrelsen ny blevet udvidet til at bestå af 6 bestyrelsesmedlemmer, og Pia Steffen, der er ansat som regnskabskonsulent i SPIA, blev valgt til bestyrelsen. De 5 øvrige bestyrelsesmedlemmer er gengangere, således at bestyrelsen nu—for de kommende 3 år – består af:

Denice Valentin, formand – Udpeget af SPIA

Jette Saltoft, næstformand – Valgt af Årsmødet

Annette Foltmann – Repr. for stifterne, selvsupplerende

Pia Steffen – Valgt af Årsmødet

Torben E. Jensen – Valgt af Årsmødet

Morten Kyst – Udpeget af SPIA

Referat fra SPIFOs Årsmøde den 11-6-2020 inklusiv skriftlig beretning

 

Udgivet i Ikke kategoriseret