Årsmøde i Spifo med forudgående temamøde om “Videoklipmetoden”

Torsdag den 11. juni 2020, kl. 18.00 holder SPIFO Årsmøde med et forudgående Temamøde om “Videoklipmetoden”.

Se hele invitationen til SPIFOs Årsmøde den 11.6.2020 hér

På Temamødet om Videoklipmetoden vil to nye film om det pædagogiske arbejde i dagtilbud blive vist og debatteret. Filmene er lavet i et projekt blandt de 9  daginstitutioner i Netværket Asylselskabet i samarbejde med Svend Rossen og Søren Smidt fra Københavns Professionshøjskole.

Søren Smidt vil på Temamødet præsentere filmene og “Videoklipmetoden”, ligesom de tre ledere fra Netværket: Dorthe Bristow, Marlene Bjerregaard og Jakob Landgren vil give information om projektet og svare på spørgsmål.

Læs Artikel om Netværket Asylselskabets to nye film efter Videoklipmetoden (Artiklen er på én side, og indgik i nyhedsbrevet Spi-NYT nr. 1-2020)

Deltagelse i mødearrangementet er gratis, men af hensyn til traktementet skal I tilmelde jer mødet til Morten Kyst på e-mail: morten@spifo.dk Spørgsmål kan desuden rettes til mob. 20417164
Tilkendegiv venligst om I deltager i både Spifo-årsmødet og det forudgående Temamøde.

Med venlig hilsen
Denice Valentin, formand for SPIFO

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret

Årets første nummer af nyhedsbrevet Spi-NYT er udkommet

Årets første udgave af vores elektroniske nyhedsbrev “Spi-NYT”, nr. 1-2020, er udkommet.

Læs det hér: Spi-NYT – nr. 1-2020

 

Udgivet i Ikke kategoriseret

Private daginstitutioner bliver “snydt” for deres andel af de 500 mill. til ekstra normeringer i 2020

Som det er fremgået af medierne, så vil Private daginstitutioner ikke få gavn og glæde af de 500 millioner kroner, som Regeringen efter aftale med dens støttepartier netop har sendt til Kommunerne gældende for 2020.

De 500 mill.kr. må i 2020 kun benyttes til ekstra normeringer i kommunale og selvejende daginstitutioner og i puljeordninger. – Dette er helt usædvanligt, og for os ganske uforståeligt og urimeligt, men sådan er det – og vi har ved kontakt med Ministeriet fået bekræftet lovligheden af fremgangsmåden.

Spifo og andre organisationer på området vil aktivt følge op på sagen i håb om, at de endnu flere millioner af kroner, der vil blive bevilget til ekstra normeringer i 2021 og fremover også vil skulle anvendes på de private daginstitutioner.

På SPIFO´s møde på Christiansborg den 20/2-20 med Jacob Mark, SF, bragte vi naturligvis problemstillingen op, og Jacob Mark forventer, at når minimumsnormeringerne er udmøntet i lovgivning (og ikke bare er en bevilling), så vil midlerne også komme de private daginstitutioner til gode (Bl.a. fordi, man så ikke som udgangspunkt kan komme uden om de private pga. lighedsgrundsætningen).

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke vide, hvordan og hvornår loven om minimumsnormeringer bliver strikket sammen og vedtaget, men Jacob Mark forventede, at det bliver med virkning fra 2021.

I SPIFO vil vi gøre aktivt brug af vores høringsret, når der foreligger et udkast til lovforslaget- så vi på bedste vis kan varetage Jeres interesser.

Morten Kyst, seniorkonsulent i Spifo

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret

Hvorfor skal forældrene betale mere for en SFO-plads end for en plads i et Fritidshjem?

Hvis ikke Folketinget laver en lille lovændring, der vil gøre det muligt at opkræve samme forældrebetaling i Fritidshjem som i SFOer, vil det meget snart være historie med Fritidshjem, drevet i henhold til Dagtilbudsloven, i Danmark.

Spifo har sendt et åbent brev til Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg om problemstillingen.

Læs brevet hér: SPIFO – Brev til FTs Børne- og undervisningsudvalg feb. 2020

 

Udgivet i Ikke kategoriseret

Tag med Spifos bestyrelse til et møde med SF`s Jacob Mark på Christiansborg

Kære medlemmer af Spifo

Spifos bestyrelse har aftalt et møde på Christiansborg med SFs ordfører, Jacob Mark, den 20/2-2020, kl. 11.30 – 14.15.

Efter ”først til mølle-princippet” giver vi hermed 7 af vores medlemmer mulighed for at deltage i arrangementet sammen med bestyrelsen.

Programmet for denne ”udflugt” til Christiansborg er følgende:

11.30 Sikkerhedstjek gennem Folketingets besøgsindgang
11.45 Frokost i ”Snapstinget” med forberedende snak om mødet med Jacob Mark
13.00 Kort rundvisning på Christiansborg v/ Jacob Mark
13.15 Børnepolitisk drøftelse med Jacob Mark (med fokus på Minimumsnormeringer og selvejende og private daginstitutioner)
14.15 Slut.

Der vil være en egenbetaling på kr. 100

Der kan kun tilmeldes én deltager fra hver institution.

Tilmelding sendes pr. mail til undertegnede senest den 2/2-2020.

Med venlig hilsen

Morten Kyst
Seniorkonsulent
e-mail: morten@spifo.dk

Udgivet i Ikke kategoriseret

Årets sidste nummer af nyhedsbrevet “Spi-NYT” er udkommet

Årets sidste udgave af nyhedsbrevet “Spi-NYT”, nr. 4-2019, er udkommet.

Læs nyhedsbrevet her: Spi-NYT – nr. 4-2019

Udgivet i Ikke kategoriseret

Bestyrelseskursus for selvejende og private daginstitutioner den 23. januar 2020 i København

Se den fulde invitation her: Invitation til Bestyrelseskursus i København 23-1-2020

Kursets formål er, at man som bestyrelsesmedlem får forståelse af:

  • Institutionens juridiske ramme
  • Bestyrelsens rolle, opgaver, ansvar og kompetence

På kurset vil I få kendskab til

  • Hvilket lovgrundlag opererer institutionen på?
  • Hvad indebærer det at have arbejdsgiverbeføjelser?
  • Hvilke kompetencer har hhv. bestyrelsen, den daglige leder og kommunen?
  • Hvilket ansvar og hvilke forpligtigelser har jeg som bestyrelsesmedlem?
  • Hvordan medvirker jeg til, at skabe den bedste institution?

I programmet for aftenen vil der også være afsat tid til ”netværk” og erfaringsudveksling.

Pris: For institutioner tilknyttet SPIA el. Spifo: 250 kr. inkl. kaffe, øl/vand og en sandwichsamt kursusmateriale. For andre er prisen 350 kr. pr. deltager.

Bindende tilmelding med oplysning om institutionens navn og deltagernavn(e) sendes til Morten Kyst morten@spifo.dk senest en uge før kursets afholdelse.

Udgivet i Ikke kategoriseret

Pædagogisk kursus i Herning og København

I juni måned holdt vi i København et rigtig godt Tema-kursus:

Den styrkede pædagogiske læreplan på arbejde

Få redskaber til at skabe stærke læringsmiljøer med udgangspunkt i den pædagogiske læreplan

Med Anne Marie Marquardsen, pædagogisk konsulent og  forfatter m.m., som underviser

 

Nu gentager vi kurset i København, men udbyder det også i Herning denne gang. Datoer og tider er:

  • Den 5/11-19, kl. 9-12 i København
  • Den 14/11-19, kl. 10-13 i Herning

 Læs mere her: Kurset Den styrkede pædagogiske læreplan på arbejde

Udgivet i Ikke kategoriseret

Nyhedsbrevet “Spi-NYT” nr. 3-201 er på gaden

Nyhedsbrevet kan læses her

Udgivet i Ikke kategoriseret

SPIA og Spifo holdt Infomøde om pædagogstuderende i praktik

Små 20 deltagere fik den 12/9-19 et informativt oplæg af praktikkoordinator på Københavns Professionshøjskole, Gitte Andersen, om at have pædagogstuderende i praktik. Undervejs i oplægget og bagefter var spørgelysten stor, og debatten identificerede et par punkter, som Spifo absolut bør arbejde videre med i arbejdet for så gode vilkår som muligt for daginstitutionerne.

Læs hele artiklen her: Ref. Temadag om pædagogstuderende i praktik 12-9-19

De plancher som Gitte Andersen anvendte kan læses/downloades hér: Infomøde om praktik. SPIA efterår 2019 – Gitte Andersens plancher

Desuden orienterede Gitte Andersen kort om ”Praktikportalen” og det materiale, som praktiksteder kan læse/hente på KP`s hjemmeside: https://ucc.dk/paedagoguddannelsen/om-uddannelsen/praktik/info-til-praktiksteder/materiale

Udgivet i Ikke kategoriseret