Bestyrelsen

Spifos bestyrelse består af 6 medlemmer:

  • 1 medlem udpeges ved stiftelsen. Dette medlem er selvsupplerende
  • 2 medlemmer udpeges af SPIA
  • 3 medlemmer vælges af medlemmerne på årsmødet

Bestyrelsesmedlemmer sidder i en periode af 3 år

Nuværende bestyrelsesmedlemmer:

  • Formand Denice Valentin, udpeget af SPIA 2020
  • Næstformand Jette Saltoft, valgt på årsmødet 2016 (og genvalgt 2020)
  • Annette Louise Foltmann, udpeget af stifteren 2015
  • Torben Jensen, valgt på årsmødet 2020
  • Morten Kyst, udpeget af SPIA 2017 (og genudpeget i 2020)
  • Pia Steffen, valgt på årsmødet 2020
  • Christel Agerbek, suppleant, valgt på årsmødet 202

Spifo`s vedtægter, som vedtaget på årsmødet d. 11/6-2020: Spifo Vedtægter 2020 – underskrevet