Formålet med Spifo

Spifo står “Selvejende og private institutioners forening” og er en non-profit forening, hvilket betyder, at et foreningens økonomi går til at fremme foreningens formål.

Foreningen har til formål:

  • At fremme børns trivsel, udviklingsmuligheder og ret til at have et godt børneliv i daginstitutioner ved at arbejde politisk og målrettet for at forbedre institutionernes rammevilkår, herunder at sikre pædagogiske forsvarlige minimumsnormeringer i institutionerne
  • At fremme og kvalificere en fortsat pædagogisk og politisk diskussion om børns opvækst, trivsel og udviklingsmuligheder i samfundets institutioner
  • At understøtte og fremme større børns ret til at have et pædagogiske fritidstilbud udenfor skolesystemet, der kan understøtte større børn og unges individuelle menneskelige udvikling
  • At sikre en mangfoldig institutionskultur, der kan tilgodese børns forskellige behov for omsorg
  • At arbejde for at sikre små institutioners overlevelse og skabe opmærksomhed omkring det særlige pædagogiske rum, som små institutioner kan tilbyde
  • At sikre selvejende og private institutioners eksistensberettigelse og gode rammevilkår
  • At skabe et fælles talerør overfor myndigheder og pressen m.v.
  • At søge indflydelse på relevant lovgivning og myndigheders beslutninger
  • At samarbejde med øvrige aktører på dagtilbudsområdet for generelt at forbedre rammevilkår på området
  • At understøtte foreningens medlemmer igennem samarbejdsaftaler med virksomheder, foreninger til gavn for medlemsinstitutionerne.