Medlem af Spifo

Spifo henvender sig til alle med interesse i den børnepolitiske sag. Det være sig medarbejdere, forældre, bestyrelser i private, selvejende og kommunale daginstitutioner, samt øvrige interessenter.

  • Du eller en institution kan blive medlem af Spifo, hvis du eller institutionen støtter foreningens mål og formål.
  • Du får mulighed for at være politisk aktiv sammen med andre med interesse for børns vilkår, og medvirke til at sætte rammevilkårene for børn i daginstitutioner på den politiske dagsorden.
  • Du kan være med til at oprette interessegrupper eller aktivitetsgrupper, der arbejder med forskellige aspekter af den børnepolitiske sag
  • Du får mulighed for at arbejde for bevarelse og udvikling af de selvejende og private institutioners vilkår
  • Du kan være med til at præge Spifos strategier og politiske prioriterer ved at deltage i Spifos årsmøder.
  • Du kan bidrage med ideer til møder, kurser, workshops, læserbreve.
  • Er institutionen medlem af Spifo kan I gøre brug af Spifos fælles forsikringsordning hos Codan, således at flest mulige af jeres økonomiske ressourcer kan gå til varme hænder.

Det koster årligt 100 kr. i kontingent for enkeltmedlemmer og 800 kr. for en institution, dog kun kr. 400 for institutioner, der er tilknyttet SPIA.

Indmeldelsesblanket