Bestyrelseskurser for selvejende og private daginstitutioner – efteråret 2021

Efter 1½ år uden kursusaktiviteter, p.g.a. Corona, tilbyder SPIA og Spifo nu 3 bestyrelseskurser i det forestående efterår. Alle 3 kurser holdes på Hyltebjerggaard i Vanløse:

  • 22/9-21, kl. 17.30 – 20.30
  • 27/10-21, kl. 17.30 – 20.30
  • 10/11-21, kl. 17.30 – 20.30

Se/download den fulde kursus-invitation her: Invitation til Bestyrelseskurser i København – efteråret 2021

Bemærk: Der er et begrænset antal pladser tilbage på kurserne i september og oktober.

Udgivet i Ikke kategoriseret

Spifo holder Generalforsamling den 2/9-21, kl. 18

Kære medlemmer af SPIFO

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Spifo: Torsdag den 2/9-2021, kl. kl. 18.00 – ca. 20.00

I SPIAs/Spifo`s lokaler, Jernbane Allé 45 G, 1. 2720 Vanløse

Indkaldelsen kan læses her: Invitation til SPIFOs Generalforsamling den 2.9.2021

Udgivet i Ikke kategoriseret

Se vores nyhedsbrev “Spi-NYT”, nr. 2-2021

SPIA`s og Spifo`s elektroniske nyhedsbrev “Spi-NYT” nr. 2-2021 er udkommet!

Se/download det her: Spi-NYT – nr. 2-2021

Udgivet i Ikke kategoriseret

Spifo havde foretræde for Folketingets Børne- og undervisningsudvalg om “før-SFO” og “forårs-SFO”

Foretræde for Folketingets Børne- og undervisningsudvalg den 6/5-21, kl. 11.15 – om ”før-SFO”, ”forårs-SFO”, etc.

Inspireret af en artikel Kristeligt Dagblad ( https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/det-er-ikke-godt-boern-komme-tidligt-i-sfo-lad-boernehaveboern-blive-i-barndommens  ), var SPIFO d. 6/5-21 til foretræde for Folketingets Børne- og undervisningsudvalg. Foretrædet kom i stand i et samarbejde mellem SPIFO og artiklens forfattere, der er repræsenterer en gruppe Steinerpædagoger, der kalder sig ”Ro på Barndommen”.

P.g.a. Corona-restriktioner måtte vores delegation kun bestå af to personer, så det blev Denice Valentin, Spifo`s formand, og Steinerpædagog Helle Heckmann der var på Christiansborg.

Denice har berettet følgende om, hvordan det gik:

”Vi uddelte vores talepapir til de medlemmer af udvalget, der var til stede. Det blev meget vel modtaget, og de ville gerne have dokumentet online, så de kan lægge det op, sende det rundt og klikke på links.

De var umiddelbart enige, og det blev kommenteret, at det måske ikke var en god idé at gøre det frivilligt (for forældre), men derimod insistere på, at der er minimumsnormering indtil barnet starter i skole (1:6 og ikke 1:27).

De spurgte også, om vi havde kontakt med KL.

Vi fik ros for at være en stemme i debatten. Det var i det hele taget en meget positiv oplevelse”

Talepapiret ( Spifo og Ro på Barndommen – Taledokument foretræde FT-BUU 6.5.21 ) har udvalgssekretariatet nu fået elektronisk, og det er lagt op på Folketingets hjemmeside, samtidig med at udvalget beder ministeren kommentere på det. Svaret vil blive sendt til os, ca. 4 uger efter foretrædet.

Udgivet i Ikke kategoriseret

Se vores nyhedsbrev “Spi-NYT” nr. 1-2021

SPIA`s og Spifo`s elektroniske nyhedsbrev “Spi-NYT” nr. 1-2021 er udkommet!

Læs/download nyhedsbrevet her: Spi-NYT – nr. 1-2021

Udgivet i Ikke kategoriseret

Støt borgerforslag om at bevare de private daginstitutioner

Spifo`s formand, Denice Valentin, opfordrer på hendes egne og Spifo`s vegne, så mange som muligt til at støtte dette borgerforslag, og skriver:

“Jeg er medstifter af dette borgerforslag, med håbet om at de private institutioner bevares i deres nuværende form, og det bliver muligt at oprette nye i fremtiden.

Hvis det udelukkende bliver muligt at oprette selvejende institutioner i fremtiden, er det usandsynligt at der kommer flere ikke-kommunale institutioner pga. manglende finansiering, og der vil derfor f.eks. ikke komme nye Steinerinstitutioner, trods kæmpe efterspørgsel og lange ventelister.

Link til borgerforslaget:

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-07149&fbclid=IwAR0WRoB0KaCidAd9uQ0n_nDXS5DwLpWSwM0iLMNK_-gSMIW-c1Ntx4lbGRY 

Skriv under og del med alle dem, der også støtter op om retten til mangfoldighed, nærvær, gode normeringer, små børnehuse og dét tilbud, som passer til det enkelte barn.”

Kærlig hilsen

Denice Valentin, Spifo og

Leder af Aurora Børnehus

Nordahl Griegs Vej 98, 2860 Søborg

Telefon: 61781654

auroraboernehus.dk

auroraboernehus@gmail.com

 

Udgivet i Ikke kategoriseret

”Vi skal respektere børns sorg, men ikke acceptere den”

Alle børn og voksne oplever sorg forskelligt på forskellige tidspunkter i livet. Nogle oplever først sorg sent i livet, hvor det måske føles mere naturligt, mens nogle børn skal håndtere det tidligt i barndommen.

Det kan daginstitutioner med et godt sorgberedskab hjælpe med til.

I Rudolf Steiner-børnehaven Kastaniehuset i Vanløse har børnehaveleder Charlotte Ponsaing den
nødvendige erfaring, der skal til for at håndtere små børn, der sørger over f.eks. en forælder, der er
alvorligt syg eller gået bort alt for tidligt.

SPIA`s nyhedsbrev Spi-NYT har interviewet Charlotte  Ponsaing. Læs interviewet her: Interview med børnehaveleder Charlotte Ponsaing om børn og sorg

 

Udgivet i Ikke kategoriseret, Nyheder

Støt Facebookgruppen ”Vi elsker private daginstitutioner”

Spifo støtter kampen for, at der fortsat skal kunne oprettes privatejede daginstitutioner

Regeringen har med sine støttepartier aftalt, at nye privatinstitutioner fremover skal være organiseret som selvejende institutioner, og dermed ”non-profit”.

For de eksisterende privatejede daginstitutioner vil der blive lavet en “nænsom” overgangsordning, hvor de fremadrettet kan vælge at blive omdannet til selvejende institutioner eller ændre deres vedtægt, og underlægge sig nye vilkår og et tilsyn, der forhindrer udtræk af overskud.

Dette har medført en lavine af protester fra privatejede institutioners side, hvor argumenterne er, at ændringen vil betyde store eksistentielle problemer for de eksisterende privatejede institutioner og reelt fjerne grundlaget for, at der kan etableres nye græsrodsprægede og forskellige små daginstitutioner, som ellers er i meget høj kurs blandt forældre. En af udfordringerne er, at det fremover vil være nærmest umuligt at låne penge til etablering af en ny privatinstitution.

Senest er der blevet dannet en gruppe på Facebook; ”Vi elsker private daginstitutioner”

SPIFO opfordrer til, at så mange af vore medlemmer som muligt støtter sagen og melder sig ind i gruppen og deler de mange gode historier i gruppen. Det kan du gøre via dette link:

Vi elsker private daginstitutioner

Spifo´s formand, Denice Valentin, der ejer og er leder af Aurora Børnehus i Gladsaxe er en af de meget aktive ildsjæle i kampen for en fremtid for privatejede daginstitutioner. I Facebookgruppen ”Vi elsker private institutioner” kan du læse Denice´s historie og opfordringer.

Denice giver her på egne, og Spifo`s, vegne en lille update om den verserende kamp for de private daginstitutioners fremtid:

  • Flere af de borgerlige partier arbejder for vores sag i Folketinget
  • Mange af de øvrige aktører (Danske Erhverv, Dansk Industri og de øvrige paraplyorganisationer) deltager aktivt i kampen for de private institutioners fremtid.
  • Alternativet har formuleret et oplæg til de politiske forhandlinger baseret på vores argumenter
  • Merkur Bank har udarbejdet et dokument, vi kan bruge for at dokumentere besværligheden ved at opnå låntagning til oprettelse af selvejende privatinstitutioner.
  • Enhedslisten erkender, at det kun er 3,6% af de private daginstitutioner, der tager overskud ud (hvilket jo i sig selv gør det absurd at ville forbyde alle privatejede institutioner fremadrettet).
  • Jacob Mark fra SF har på en henvendelse til Folketinget svaret, at han vil se nærmere på, hvordan det bliver muligt økonomisk at starte selvejende institutioner i fremtiden.
  • Der er god debat i den radikale debatgruppe, hvor de fleste har samme synspunkt, som os. Dog er der ingen, der officielt har meldt ud, hvorfor de radikale har ændret mening, siden 2014, hvor Enhedslisten også ville af med de private aktører.

Denice og Spifo fortsætter sammen med områdets øvrige aktører kampen, og vi håber I vil støtte op!

Bedste hilsner

Morten Kyst, seniorkonsulent i Spifo

 

Udgivet i Ikke kategoriseret

Rammeaftale mellem Ofir og Spifo – find de jobsøgere, der ikke finder jer

Få ting kommer af sig selv. De rigtige ansøgninger er sjældent en af dem. I dag er klassisk jobannoncering ofte ikke tilstrækkeligt, for langt de fleste søger ikke aktivt job. De finder ikke jer, så I må finde dem.

Derfor har SPIA og Spifo med Ofir lavet en rammeaftale, med en særlig rabataftale, hvor I som medlem tilbydes målrettet jobannoncering i et bredt udvalg af digitale og sociale medier.

Rabatter til SPIA & SPIFO medlemmer:

Pakke:                   normalpris:  SPIA & SPIFO Pris:  Rabat:
– Minimum pakke           1.995,-               1.495,-              25%
– Medium pakke             2.995,-               2.696,-             10%
– Premium pakke           4.495,-                4.096,-             10%
– Premium+pakke          6.995,-                6.296,-             10%

Læs mere om pakkerne og medierne her: Mediepakker hos Ofir -rabatter for institutioner i SPIA og Spifo

Skal du til at slå et nyt job op? Så læs her, hvordan du gør: Rammeaftale med Ofir – SPIA og SPIFO

HUSK: For at få rabatten skal du, når du mailer til Ofir, skrive at du/I er en del af rammeaftalen for SPIA & SPIFO.

Har du brug for hjælp til at slå jeres jobannonce op på Ofir, er du velkommen til at skrive til vores kontaktperson i Ofir: David André-Vidojevic, Key Account Manager,  dv@ofirjob.dk, så gør Ofir det for dig.

Tilbud om ansøgersite og ansøgerliste

Endvidere får hvert medlem mulighed for at få et gratis system til håndtering af jeres ansøgninger.
Ofir har udviklet en platform, som kaldes et ansøgersite. Et ansøgersite er designet til at vise kandidaten, hvordan det er at arbejde hos jer. Et ansøgersite giver gennemsnitligt 25% flere ansøgninger. Derudover har Ofir indbygget et modul til dig, således du nemt kan håndtere alle ansøgninger på en GDPR-venlig måde.

Indeholder:
• Opsætning og tilpasning af ansøgersitet, så det matcher jeres virksomhedsidentitet.
• Gratis system til håndtering af ansøgninger.
• GDPR sikkerhed.
• Flere admin-brugere uden beregning, så alle afdelinger kan logge ind.

Ansøgersitet vil være gratis for altid og I kan nemt købe annoncepakker hos Ofir igennem jeres site.

Se et eksempel på et ansøgersite her: https://hedehuset.ofir.com

Alle priser er ex. moms.

Udgivet i Ikke kategoriseret

Årets sidste udgave af vores nyhedsbrev “Spi-NYT”

Vores elektroniske nyhedsbrev “Spi-NYT”, nr. 4-2020, er udkommet.

Læs det hér: Spi-NYT – nr. 4-2020

Udgivet i Ikke kategoriseret