Private daginstitutioner bliver “snydt” for deres andel af de 500 mill. til ekstra normeringer i 2020

Som det er fremgået af medierne, så vil Private daginstitutioner ikke få gavn og glæde af de 500 millioner kroner, som Regeringen efter aftale med dens støttepartier netop har sendt til Kommunerne gældende for 2020.

De 500 mill.kr. må i 2020 kun benyttes til ekstra normeringer i kommunale og selvejende daginstitutioner og i puljeordninger. – Dette er helt usædvanligt, og for os ganske uforståeligt og urimeligt, men sådan er det – og vi har ved kontakt med Ministeriet fået bekræftet lovligheden af fremgangsmåden.

Spifo og andre organisationer på området vil aktivt følge op på sagen i håb om, at de endnu flere millioner af kroner, der vil blive bevilget til ekstra normeringer i 2021 og fremover også vil skulle anvendes på de private daginstitutioner.

På SPIFO´s møde på Christiansborg den 20/2-20 med Jacob Mark, SF, bragte vi naturligvis problemstillingen op, og Jacob Mark forventer, at når minimumsnormeringerne er udmøntet i lovgivning (og ikke bare er en bevilling), så vil midlerne også komme de private daginstitutioner til gode (Bl.a. fordi, man så ikke som udgangspunkt kan komme uden om de private pga. lighedsgrundsætningen).

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke vide, hvordan og hvornår loven om minimumsnormeringer bliver strikket sammen og vedtaget, men Jacob Mark forventede, at det bliver med virkning fra 2021.

I SPIFO vil vi gøre aktivt brug af vores høringsret, når der foreligger et udkast til lovforslaget- så vi på bedste vis kan varetage Jeres interesser.

Morten Kyst, seniorkonsulent i Spifo

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret