SPIFO holdt Årsmøde den 11-6-2020

På trods af Coronakrisen havde Spifo indkaldt til et fysisk Årsmøde i Vanløse den 11/6-20, hvor jo forsamlingsforbuddet var hævet til 50 personer. Af hensyn til situationen med Covid-19 havde vi iår betinget forudgående tilmelding pr. e-mail. Det viste sig, at der blandt medlemmerne ikke var interesse for eller tid til at tilmelde sig mødet, men Spifo`s bestyrelse valgte på trods af dette at gennemføre  Årsmødet, som så kun havde deltagelse af bestyrelsen.

Nye vedtægter

På Årsmøde fremlagde bestyrelsen et forslag til nye Vedtægter for Spifo, som skulle cementere, at Spifo er en almennyttig organisation og medvirke til en øget demokratisering af foreningen.  Vedtægtsforslaget blev enstemmigt vedtaget – og vil senere være tilgængeligt på Spifo`s hjemmeside.

Nyt bestyrelsesmedlem

Som følge af vedtægtsændringen er bestyrelsen ny blevet udvidet til at bestå af 6 bestyrelsesmedlemmer, og Pia Steffen, der er ansat som regnskabskonsulent i SPIA, blev valgt til bestyrelsen. De 5 øvrige bestyrelsesmedlemmer er gengangere, således at bestyrelsen nu—for de kommende 3 år – består af:

Denice Valentin, formand – Udpeget af SPIA

Jette Saltoft, næstformand – Valgt af Årsmødet

Annette Foltmann – Repr. for stifterne, selvsupplerende

Pia Steffen – Valgt af Årsmødet

Torben E. Jensen – Valgt af Årsmødet

Morten Kyst – Udpeget af SPIA

Referat fra SPIFOs Årsmøde den 11-6-2020 inklusiv skriftlig beretning

 

Udgivet i Ikke kategoriseret